Blog

การติดตามการบริหารราชการ จาก สพป.ชร 3

วันที่ 14 กันยายน 2554
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3

นำโดย ท่านวิเศษ เชยกระรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต3
พร้อมด้วยคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม พร้อมให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางงาม
โดยมีนายยงยุทธ  โพธิเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

 

บรรยากาศการตรวจเยี่ยมที่เป็นกัลยาณมิตร

     

    

This Post Has 0 Comments